Ihmiset tarvitsevat nyt jos koskaan toisiaan 

Kun byrokratia ja hoitoonpääsy on hidasta ja jäykkää prosessia tällä hetkellä, on todellakin tarve toisen ihmisen tuelle. 

Välttämättä se ei juurisyytä poista, mutta yksin on vielä haastavampaa.

 

Toivon todella, että tässä yhteiskunnassa saadaan tämä asia, kuten moni muukin kriisi sellaisille kantimille, että ihmisillä on tahto elää

 

Mielenterveys-perusteiset työkyvyttömyydet ovat yli 50% ja luku karkaa käsistä pian. Itsetuhoisuuden luvuista puhumattakaan, yksikin menetetty ihminen on liikaa.

 

Jokaisessa ikäluokassa on mielenhaasteita ja avuntarvitsijoita

 

Todella toivon, että meidän lapset ja nuoret, kasvava sukupolvi otetaan nyt tosissaan ja heille taataan hoitoonpäässy ja tarvittava jatkohoito ilman jonoa. Mielenasiat eivät odota, ei välttämättä edes kahta päivää. Apua on saatava välittömästi.

 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tulee toimia nyt vahvemmin yhteen, 3. Sektori eli järjestö - ja yritysyhteistyö on mahdollistettava.

 

Psykiatriset sairaanhoitajat ja päihdetyöntekijät osaksi peruskoulujen oppilashuoltoa. 

Osassa Suomea jo näin toimitaankin ja myös pääkaupunkiseudulla 2.asteen oppilaitoksissa, osittain. 

Tästä olenkin tehnyt valtuustoaloitteen Vantaalla jo vuonna 2021.

Tarvitsemme heidät myös peruskouluihin , sekä myös vielä varhaisempaan eli varhaiskasvatuksen piiriin. Tarvitsemme heidät NYT juuri sinne MISSÄ lapset ja nuoret viettävät suurimman osan ajastaan. 

 

Psykoterapian tueksi nyt huutavassa psykoterapeutti resurssivajeessa tulee lyhytterapian osuutta kasvattaa.

 

Nepsy-lapsen/nuoren hoitoonpääsy ja hoitopolku saatettava kuntoon, tietoisuutta lisättävä ja koko perheen tukea lisättävä lapsen ja nuoren ohella

 

Ennenkaikkea perustason terveydenhuoltoa on nyt vahvistettava, jotta ihmiset pääsevät avun piiriin, iltavastaanotot myös terveysasemille käyttöön. 

 

Erikoissairaanhoidon yksiköt ovat lievästi sanottuna pulassa tällä hetkellä, sillä ei ole mahdollisuutta keskittyä erikoistason hoidon tarpeessa olevien hoitoon

 

Omassa työssä akuuttipsykiatriassa, erikoissairaanhoidon piirissä uskallan sanoa nämä ääneen ja uskallan todeta, että tilanne on tosi

 

Tulevat vaalit ratkaisevat nyt monen sukupolven osalta asioita, niin ikääntyvän väestön, työikäisten kuin lasten ja nuorten eli kasvavan sukupolvemme. 

Me tarvitsemme muutoksen ja se tapahtuu vain jos saamme yhteiskuntaamme rakentamaan sellaisia päättäjiä, joilla on edes jokin ymmärrys realiteeteista, elämän realiteeteista. 

 

Puolueemme vaaliohjelmassa on erityisesti ja painokkaasti mainittu mielenterveys. Itse allekirjoitan todella tämän ja en ole tehnyt sitä vain vaalien alla. Olen työstänyt konkreettisesti vaikuttamista myös vaalien ulkopuolella.

 

Mikään ei muutu, jos homma jumittaa paikallaan.

 

Valitsethan päättäjäsi, kuka ajaa mielenterveyden asioita järjellä ja kokemuksella