Mielenterveyspalvelut / sote


Toivon erityisesti tulevissa vaaleissa, ihmisten äänestävän ehdokkaita, kenellä on ymmärrystä ja tietoa mielenterveydestä ja sen hoidosta sekä palveluista. 

 

Mieli on myös pääasia oli jo minun kuntavaaliteemani ja näissäkään vaaleissa en siitä luovu

 

Nyt on kyseessä myös mielentervesysvaalit, kyllä. Päättäjillä täytyy tämä asia olla prioriteeteissa kärjessä, eikä vain puheissa. 

Jokainen osaa tässä kohtaa kaunopuheet ja kirjoitukset

Nyt on tekojen aika. 

 

Äänestä muutosta ja ihmistä kuka on aidosti sen asialla, tiedon ja kokemuksen kautta


Lisää pidemmän kannanottoni muodossa välilehdellä: MielenterveysTurvallisuus?


Meillä on paljon tehtävää turvallisuuden osalta, meidän tulee eritysiesti kiinnittää huomiota juuri syihin. Nuorisotyöhön ja katutyöhön on suunnattava lisärahoitusta.

Perheiden palvelut kuntoon

Meillä on selkeä oma sisäinen turvallisuuskriisi meneilläänSuomen talous ja työllisyys?


Suomen velkaantuminen on jatkunut 15v ajan, eli velkaa on otettu ja pitkään, mutta mitä on tapahtunut palveluille. Eivät ne ainakaan vahvistuneet tai parantuneet ole.


Työllisyys tarvitsee nyt uudistaa sille tasolle, että jokaisen työnvastaanottaminen on kannattavaa ja merkityksellistä

Ansiosidonnainen portauttaminen voisi olla yksi vaihtoehto.

Yritysten verotus kuntoon, jotta Suomessa yrittäjyys kannattaa. Nyt useimmat myös suomalaiset yritykset valuvat esim Viroon, matalemman verotuksen vuoksi.

Olisihan se myös Suomen talouden kasvun kannalta merkittävää, jos olisimme kansainvälisesti myös vetovoimainen maa yrityksille, mutta tällä verotasolla ei.Koulutukseen ja eritysluokkiin ?


Olen ehdottomasti sitä mieltä, että koulutukseen tulee panostaa vielä enemmän. Jokaiselle tulisi olla mahdollisuus onnistua ja oppia.

Kehittää itseään, yksilöllisesti.


Meillä on lapsissa ja nuorissa paljon erilaisia oppijoita. Heidän tarpeensa tulee tunnistaa. Erityistarpeisiin tulee kyetä vastata ammatillisesti. Tietoisuutta tulee lisätä kaikkiin ammattikuntiin, erityisesti mielenterveyden ja neurokirjon osalta.


Erityisluokat /.pienryhmät säilyttäisin.

Jokaisella oppilaalla tulee olla turvallisen tilan ja oman tarpeen mukaisen tilan oikeus.

Inkluusiota kehitettäessä tulee ehdottomasti varmistaa riittävät resurssit myös lähikouluihin. Yhden luokanopettajan harteille emme voi laittaa oppilasryhmää, jossa saattaa olla esim 5 erityisten tarpeessa olevaa oppijaa. Se ei ole reilua itse erityistä tarpeessa olevalle eikä muille oppijoille. Suuntaukset menevät silloin väärin. Yksi opettaja ei voi vastata kokonaisuudesta tuolloin yksin


Minulla on itselläni pian 9v täyttävä erityisten tarpeessa oleva lapsi. Hän sai ADHD -diagnoosin viimein loppuvuodesta 2022 yli kahden vuoden tutkimuksiin pääsyn jälkeen. Ei ollut reilua, ettei erityistarvetta tunnistettu lukuisista vanhempien avunpyynnöistä huolimatta aiemmin ja saatu riittävää hoito ja apua aiemmin. Hän itse kärsi tilanteesta paljon ja myös valitettavasti muu luokka. Myös opettaja väsyi. Ja me vanhemmat olimme pahoillamme, tunsimme riittämättömyyden tunteita ja yritimme kulkea aina kohti seuraavaa päivää. Hän käy pienluokkaa tällä hetkellä ja en voisi olla enempää kiitollinen siitä ratkaisusta. Lapseni on vihdoin saanut myös niitä onnistumisen kokemuksia koulusta .


Ajan ehdottomasti asioista oman kokemuksen ja ammatillisuuden kautta.Äänestys ikärajan laskeminen?


Kyllä. 16-vuotiaalla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteen äänestämällä myös häntä koskevissa yhteiskunnallisissa asioissa.


Kannabis lailliseksi?


Ei.

Kannabiksen laillistamisella on ennestään jo kauaskantoiset seuraukset. Edelleen porttiteoria on olemassa. Juurisyyt kuntoon ja ihmisille hoitoon pääsy viipymättä.


Käyttöhuoneet?


Suomi johtaa Euroopan alle 25-vuotiaiden huumekuolemien tilastoa. Huumeiden käyttöhuoneet eivät poista juurisyytä. Mutta huumeiden käyttöhuoneilla meillä on mahdollisuus saada ympäristömme osittain turvallisemmaksi esimerkiksi likaisten käytettyjen välineiden osalta tai julkisten paikkojen esimerkiksi leikkipuistot. Jos käyttöhuoneet perustetaan sitä ennen TULEE vahvistaa ja varmentaa olemassa oleva pohja mielenterveys- ja päihdehoidolle ! Jos hoitoa ei ole saatavilla nopealla aikataululla esimerkiksi saman vuorokauden sisällä kun päihderiippuvainen sen ilmoittaa, ei käyttöhuoneet mahdollista itse juurisyytä. Pohja kuntoon ja sitten uusia rakenteita ! Meidän tulee kuitenkin yhteiskunnassa nähdä päihderiippuvuus sairautena EI rikoksena

 

Eutanasia?


Olen eutanasian kannalla, etenkin siitä syystä jos ihmiselle parantumattoman sairauden myötä on oma tahto eutanasiaan vahva ja elämänlaatu myös sitä myötä heikentynyt. 

Itsemääräämisoikeus tulisi yltää myös tähän, sillä on kohtuutonta jos parantumattomasti sairas ihminen tarvitsee kärsiä kivuista niin fyysisesti kuin henkisesti

 

Suomen kaupungistuminen?


On harmillista jos maaseudun muuttoliike on laskusuuntainen. Mielestäni tarvitsemme pitää Suomea asuttuna kokonaisena. Myös haja-asutus alueet tulee olla palveluiden piirissä 

Osittain olen sitä mieltä, että kaupungistuminen tuo myös paljon haasteita ja problematiikkaa kuten esimerkiksi lisääntyvät katuväkivalta, eristäytyminen ja lisääntynyt pahoinvointi. 

Kiireiseisessä kaupungissa väestö ns unohtuu. Ei ole enää yhteisöllisyyttä havaittavissa, miten aiemmin.

 

Suomen omavaraisuuteen ruuan ja enegian tuotannossa  ?


Meidän tulisi nähdä Suomen oma ruoantuotanto tärkeänä osana myös turvallista elintarvikkeiden ketjua

Olemme myös ehkä liian epätietoisia, miten se vaikuttaa tärkeänä osana myös omaan huoltovarmuuteemme

 

Tulee myös ymmärtää mitä tapahtuu jo alkutuotannossa jos esim lannoitteet tai siemenet ovat meille muualta tuotua. Sillä on merkittävä vaikutus omavaraisuuteen.

 

Meidän tulee ehdottomasti kehittää omavaraisuuttamme ja pitää kehitys myös omissa käsissämme

 

 

Kehitys- ja ulkomaan apuun ?

 

Kehitys - ja ulkomaanapu tulisi tarkastella kriittisesti uudelleen. Meidän tulisi varmistua sen kohdentumisesta oikein. Ja jos näin emme pysty varmistamaan sitä, tulisi apu siltä osin lakkauttaa. Siitä vapautuisi rahaa myös oman maamme kriittisiin kohteisiin kuten Sote ja koulutus

Ukrainan kriisiapu on aivan omaa luokkaansa sitä ei tulisi väheksyä. Sota on eri kuin muut kehitys/ulkomaan avut
Vantaan ratikka?


Olen kyllä ratikkaa vastaan ainakin tässä taloustilanteessa ja koska kustannukset ovat nousseet jälleen eikä varmuutta lopullisesta kustannuksesta ole kenellekään. Viimeisimmät kustannusarviot ovat todella huolestuttavaa luettavaa, kommentoinkin viime torstain valtuuston kyselytunnilla hankkeen olevan tässä kohtaa täysin järjetön, ja sitä se todella on

 

Jos Vantaalla olisi paljon rahaa käytettävissä niin voisi harkita uudelleen, mutta nyt meillä uupuu kriittisiltä aloilta resursseja niin en kyllä ymmärrä miten voisimme ratikkaan investoida, kun kuntalaiset voivat huonosti. 

 

Mielestäni ensin muut asiat kuntoon

 

Tuodaan esille, että ratikan myötä muuttoliike kasvaisi Vantaalle, mutta pahoin pelkään, että tilanteessa käy toisin ja ihmiset haluavat muuttaa velkaantuvasta Vantaasta pois