Marjo Vacker tukiyhdistys kampanjatilille voi osoittaa haluamansa tuen

FI83 3939 0065 7995 53

Toimin vastuullisesti ja avoimesti

Tulen käyttämään kampanjaan saatuja avustuksia  hyvinvoinnin- ja terveydenedistämiseen Uudenmaan alueella.

Osan tuesta osoitan mainontaan, mutta pääpaino minulla on konkreettisessa tekemisessä, ei vaalitavaran jakamisessa.

Sydämellinen kiitos tuestasi ja mukana olemisesta! 

Marjo Vacker