Liikkeen kuusi perusperiaatetta

*Jokaisesta on pidettävä huolta

*Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut

*Ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla

*Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa

*Yksilön arvostaminen

*Eurooppa-myönteisyys