Liike on vaihtoehto vanhoille puolueille

Suomen talous ei ole kasvanut 15 vuoteen, valtion velka on samaan aikaan lähes kolminkertaistunut, koulutustaso on tippunut ennätysajassa OECD -maiden kärjestä keskikastiin, sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautunut.

Siinä muutamia esimerkkejä kuinka suomalaisen hyvinvointivaltion kulmakivet ja rahoituspohja ovat päässeet rapautumaan vanhojen puolueiden käsissä. Vanhat puolueet keskittyvät pysymään vallassa, ei kehittämään yhteiskuntaa. Tätä varten me tarvitsemme muutoksen.

Liike Nyt on vaihtoehto vanhojen puolueiden politiikalle. Liikkeen tavoitteena on ajaa muutosta, jolla saadaan Suomen talous ja hyvinvointi kasvuun. Me ajamme rohkeita muutoksia, jotta nykyinen suunta saadaan muutettu ja voimme kirjoittaa Suomen menestystarinan jatko-osan.

Kansalaisten laaja osallistuminen politiikkaan on toimivan demokratian edellytys. Liike on vaikuttamiskanava, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua politiikkaan ja vaikuttaa päätöksentekoon. Politiikan tulee 2000-luvulla olla avointa ja selkeää.

Painotamme asiantuntijoiden roolia poliittisessa prosessissa. Rakentava keskustelu perustuu tosiasioihin ja tutkittuun tietoon. Maan edun kannalta tulisi valita paras vaihtoehto oli se sitten vasemmalta, oikealta tai keskeltä. Liike tekee politiikkaa asiat, ei ideologiat edellä.

Liike tuo uudenlaisen tavan tehdä politiikkaa ideologiseen ja vastakkainasettelua korostavaan poliittisen ilmapiiriin. Tämä luo parhaan lähtökohdan avoimelle ja toimivalle demokratialle. Tämä luo parhaan edellytyksen sille, että kansalaisten hyvinvointi ja maan etu palaa politiikan päämääräksi.