Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on täydessä työn touhussa.

Olemme juuri luoneet, käsitelleet ja neuvotelleet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäistä strategiaa.

Marraskuussa 2022 aloitimme myös talousarvion työstämisen


Liike Nyt Vantaa-Kerava hyvinvointialueen strategian pääpainopisteet, aluevaltuustoseminaarissa syyskuu 2022

 

Liike Nyt aluevaltuustoryhmän pj:n puheenvuoro

 

Luomme ratkaisuja palveluhaasteisiin, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulee varmistaa, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti. Toteutuminen kaikilla toiminnon alueilla ja kaikkia väestöryhmiä huomioiden, turvallisuus erityisenä huomiona.

 

Me tarvitsemme terveyden edistämiseen yhteiskunnan kaikkia sektoreita, etenkin yritys- ja järjestöyhteistyö ovat yhteiskuntaa kannatteleva voimavara. Tämän toimintaedellytys vastaa myös sosiaalipalveluiden saatavuuteen.

 

Strategian lähtökohtana on toimintaympäristön ymmärtäminen ja tästä haluamme erityisesti nostaa esille hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeet.

Pääpainoina; turvallisuus, terveydenhuollon palveluiden vakauttaminen, palvelujen saatavuus, hoitoon pääsy sekä ennaltaehkäisy ja työskentelyolosuhteet.

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on myös vahvasti ikääntyvä ja tämä tulee huomioida palveluita. rakentaessa, kuten lähipalveluiden saatavuus. Ikääntyvän väestön palveluiden saatavuudessa ei tule olla minkäänlaista katkoa.

 

Strategiassa tulee myös huomioida Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kaksikielisyys.

Työvoimapulaan vastaaminen eli hyvinvointialueella tulee varmistaa kahden kunnan eli Vantaan ja Keravan tasavertaiset palkkaukset.

 

Osallistavaa ja tiedolla johtamisen taitoa tulee vahvistaa.

Läpinäkyvä yhteistyö luo parhaat mahdollisuudet hyvinvointialueen muodostamiseen.

Osallistavan valmisteluprosessin tulisi jatkua myös tulevaisuudessa osallistavan toimintaprosessin kautta.

 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee olla suunnan näyttäjä inhimillisyydellään, luotettavuudellaan ja erityisesti turvallisuudellaan.

 

Liike Nyt aluevaltuustoryhmän pj. Marjo VackerAluevaltuustoryhmän puhe Toukokuu 2022


Vantaa on koti, Koti jokaiselle ikäryhmälle, ennen kaikkea turvallinen kotikaupunki. Turvallisuutta ei tule unohtaa kaupunkia kehittäessä, kuten myös turvallisuussuunnitelmassa on tuotu esille

Vantaan koulujen ja työpaikkojen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Turvallinen ja viihtyisä ympäristö luontoineen tulee olla myös osa kaupunkimme kehittyvää vahvuutta. Uskomme, että näin haluamme rakentaa tulevaisuuden Vantaata. Rakentaa hyvinvoivaa sekä lapsiystävällistä niin kuin myös arvokasta ikääntymistä tarjoavaa kaupunkiamme

Elinvoiman yksi tärkeistä kulmakivistä on kehittyminen ja Vantaa on tehnyt hyvää sekä pitkäjänteistä työtä talouden tasapainottamiseksi. Olemme onnistuneet lyhentämään pitkäaikaista lainakantaamme myös haastavan koronapandemian aikana. Asukaskohtainen lainamäärämme lähestyy suomen kuntien keskiarvoa, joten suunta on täysin oikea, mutta työtä on vielä paljon

Rohkeutta on todeta ääneen asioita, joissa meillä on haasteita.

Vahva talous edistää vantaalaisten asukkaiden ja yritysten hyvinvointia ja luo vantaasta houkuttelevan paikan elää, asua, yrittää ja innovoida.  Nostetaan esille kaupunkimme vahvuudet. Kestävään kehitykseen on mahdollisuuksia

On tullut esille myös paljon ei haluttuja tekijöitä, kuten lisääntynyt epäpätevän henkilökunnan osuus eri ammattikunnissa myös vantaalla. Vantaan saama julkisuus ei auta myöskään varhaiskasvatusta, jossa entisestään kasvanut määrä henkilöstöstä työskentelee vailla muodollista kelpoisuutta tai myöskään perusopetuksen huutavaa resurssipulaa. Työhyvinvointia unohtamatta

Osallistuva budjetointi, on erinomainen esimerkki siitä, miten vantaalaiset otetaan mukaan vaikuttamaan ja kuinka poliittisesta päätöksenteosta tehdään läpinäkyvää. Tämänkaltainen toiminta on tervetullutta ja toivottavasti jatkuu laajemmin myös tulevaisuudessa.

Jalkautuminen myös ruohonjuuri tasolle, jotta meillä on mahdollisuus olla läsnä sekä saada kaupunkimme ääni kuuluviin, kuuluviin myös ne hiljaisimmat äänet

Vantaa on mahdollisuuksien kaupunki. Rohkeudella ja päättäväisyydellä saamme yhdessä aikaan kaupungistamme elinvoimaisen ja viihtyisän vantaan.

Vantaa, jossa on hyvä asua nyt ja myös tulevaisuudessa, kiitos

Liike Nyt aluevaltuustoryhmän pj. Marjo Vacker